سوالات متداول سئو

سوالات متداول در سئو

هزینه و زمان انجام یک پروژه سئو ، چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به اینکه برآورد هزینه و مدت زمان انجام پروژه سئو به عوامل گوناگونی بستگی دارد. این مسئله تنها پس از بررسی وضعیت فعلی سایت، رقبای حاضر در نتایج جستجو و خواسته‌های کارفرما، قابل بررسی و اندازه گیری است.

آیا طی پروژه سئو گزارشی به کارفرما ارسال خواهد شد؟

بله. در پایان هر ماه گزارش عملکرد و روند پیشرفت پروژه توسط کارشناسان سئو شادان، تهیه و برای کافرما ارسال خواهد شد.

چند عبارت را می توان برای بهینه سازی انتخاب کرد؟

با توجه به اینکه پروژه سئو بسیار زمان‌بر و پرهزینه است؛ توصیه می‌شود به صورت فاز به فاز، عبارات انتخاب و بهینه شوند. به توصیه کارشناسان ما برای شروع کار انتخاب سه الی پنج عبارت می‌تواند مناسب باشد؛ و پس از اتمام پروژه می‌توان سئو سایر عبارات را آغاز کرد.

پس ازاتمام پروژه سئو، نگهداری رتبه به دست آمده، چگونه انجام می شود؟

پس از اتمام پروژه سئو و کسب رتبه دلخواه، حفظ رتبه در صفحات گوگل نیازمند صرف زمان و برنامه‌ریزی مداوم است. پیشنهاد ما در این زمینه عقد قرارداد نگهداری جهت از دست نرفتن رتبه‌ها است. در این خدمت طی قراردادی با توجه به میزان دشواری پروژه، فعالیت‌های حفظ و بهینه‌سازی رتبه ادامه خواهد یافت.

اگر پروژه سئو به نتیجه مطلوب نرسید، تکلیف چیست؟

با توجه به تجربه ما این احتمال بسیار ضعیف است. چراکه همیشه برنامه‌ریزی به شکلی خواهد بود که پروژه سئو، با تعامل و همکاری متقابل دو طرف به نتیجه مطلوب مدنظر برسد. اما در صورتی که این هدف حاصل نشد، مجری اقدامات و توضیحات لازم، جهت برنامه‌ریزی مجدد و علت این امر را ارائه خواهد داد.