استخدام در شانار

پرسنل گرانبهاترین سرمایه های گروه شانار محسوب می شوند .همواره در تلاش هستیم محیطی پویا جهت رشد و شکوفایی استعداد کارکنان را فراهم آوریم.

کسانی که مایل به همکاری با گروه شانار هستند باید دارای شرایط زیر باشند:

  • روحیه کار تیمی
  • نظم
  • انگیزه و دید بلند مدت
  • پویا بودن و فعالیت
  • تعهد به ارزش های اخلاقی و بنیادین مانند راست گویی، امانت داری و نوع دوستی