PPC و CPC در تبليغات گوگل چيست؟

PPC و CPC در تبلیغات گوگل

دنیای تبلیغات در فضای مجازی نیاز به اشراف به اصطلاحات و مفاهیم این حوزه دارد. برای مثال، تبلیغات در گوگل CPC و PPC دو اصطلاحی هست که کاربرد زیادی نیز در تبلیغات دارند. در ادامه این نوشتار سعی شده است که ضمن تشریح این دو مفهوم به تفاوت های آنها نیز پرداخته شود. ppc؛ پرداخت […]