تجربه کاربری چیست و چگونه به سئو سایت کمک میکند؟

تجربه کاربری

هنگامی که سئو برای اولین بار وارد صحنه شد، مدیران وب‌سایت‌ها متوجه شدند می‌توانند بدون توجه به بهبود تجربه کاربری، نتایج جستجو را دستکاری کنند و وب‌سایت‌های خود را صرفاً با به کار بردن کلمات کلیدی مورد نظر خود در مقالات تا آنجا که ممکن است یا به اصطلاح پر کردن کلمات کلیدی به رتبه‌ […]