منظور از طراحی سایت داینامیک چیست؟

طراحی سایت داینامیک

به طور کلی، طراحی سایت داینامیک یا پویا به معنای قابل تغییر بودن و امکان وارد کردن داده ها و اطلاعات جدید است، در حالی که سایت استاتیک به معنای عدم اعمال تغییرات یا داده های ثابت است. وب سایت های داینامیک و استاتیک اصطلاحاتی هستند که برای توصیف دو نوع سایت و روشی که […]