بردکرامب چیست و چه نقشی در سئو سایت دارد؟

بردکرامب چیست

در پاسخ پرسش بردکرامب چیست؟ میتوان گفت که breadcrumb یک مسیر راهنمایی است که مخاطبان را به سمت مطلب درخواستی خود هدایت میکند و از عناصر مهم و مورد تاکید گوگل است که در اکثر اسناد مرتبط و مربوط به سئو بر اهمیت وجود آن تاکید میکند. اما چرا این مسیر راهنما، بردکرامب به معنای […]